red-quotes-right-icon  כמו רבים אחרים הייתי ילד ביישן, מופנם שמכונס בתוך עצמו, דבר שהפריע לי בכל חומי החיים.. בלימודים הייתי מהאלה שאף פעם לא מצביעים.. וחושבים שלוש פעמים לפני שמוציאים מילה, בפן החברתי היה לי קשה להיפתח.. וכמובן שעם נשים, שלידן הייתי כמו דג, לא מוציא מילה ומנסה לשחק אותה "אדיש" כדי שלא יבחינו בחוסר הביטחון שלי.

אלעד המדריך הוא אדם בעל מראה ממוצע, עם קרחת, שפשוט גורם לנשים להגיב אליו כמו בפרסומות של Axe.. לא האמנתי למה שראיתי, חשבתי שאולי הוא שילם להן לפני..

הוא דחף אותי למים בלי מצופים, פשוט בלי משחקים מיותרים.. הופתעתי מההצלחה של עצמי בהדרכות כמה שזה לא צריך להיות מסובך.

פתאום אתה מבין שלא כל דחייה קשורה אליך, ומפסיק לקחת כל דבר באופן אישי. האגו נעלם. כל שיעור אתה לומד טכניקה חדשה וכל כך פשוטה!

התחלית להרגיש כמו סופר סהייה.. בשבוע הראשון כבר היו לי 2 דייטים, 2 מקרים של מזומזים ספונטניים במסיבה, ו 3 טלפונים שמחכים, בשבוע השני הוצאתי מינימום מספר ליום.

והדובדבן שבקצפת, התחלתי עם בחורה כל כך יפה שלפני זה בחיים לא הייתי ניגש אליה.. ולמרות שהיא דחתה אותי בהתחלה, היה לי כל כך הרבה ביטחון שרק מהאסרטיביות היא נתנה לי את הטלפון שלה.. חזרתי בחיוך לאלעד והוא בפרצוף זועף אמר לי, "היא רוצה שתמשיך לדבר איתה, לך אליה מיד" מרוב בהלה חזרתי אליה ופלרטטתי איתה ברחוב במשך שעה, עברנו לשבת בגינה, משם לבית קפה, ואז היא הובילה אותי אליה הביתה. זה אחד הימים שאני אזכור בחיי :)

הייתי מסכם את הקורס כחוויה ששינתה אותי ואת התפיסה שלי כלפי נשים ואנשים בכלל, זה נשאר אצלי ב DNA (אלעד קורא לזה זכרון שריר) אני עדיין בנאדם מופנם, ואני נלחם בזה כל יום, אבל עכשיו הפחד כבר לא משתק, הוא מדרבן.  red-quotes-left-icon

 

testemonial 4